KẾ HOẠCH ÔN KHỐI 12 TỔ VĂN SỬ

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH

TỔ VĂN – SỬ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phú Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng bộ đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Văn năm học 2019 -2020

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ vào kế hoạch số 27/KH-THPTPB ngày 03 tháng 02 năm 2020 của trường THPT Phú Bình về việc triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Nhóm Văn 12, tổ Văn – Sử trường THPT Phú Bình triển khai hoạt động chuyên môn: xây dựng bộ đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Văn năm học 2019 -2020 cho học sinh khối 12 như sau:

II. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU

 1. Mục đích

Bộ đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Văn năm học 2019 -2020 nhằm giúp các em học sinh:

- Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương trình Ngữ văn 12.

- Nắm chắc kiến thức, nắm chắc cấu trúc đề thi.

- Thành thạo kĩ năng trả lời các dạng câu hỏi, các dạng đề thi THPT quốc gia

- Luyện tập các dạng đề thi thử THPT Quốc gia theo yêu cầu của bộ môn

- Tích cực trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập cho giáo viên qua từng nội dung kiến thức đã học.

2. Yêu cầu

Về phía giáo viên 12

Mỗi đ/c biên soạn 5 đề thi thử THPT Quốc gia và biên soạn hệ thống kiến thức Ngữ văn 12 chất lượng, chính xác (có Ma trận và hướng dẫn chấm chi tiết) theo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia năm 2019. Sản phẩm của các đồng chí sau khi hoàn chỉnh gửi về địa chỉ mail đ/c nhóm trưởng: chamdao032@gmail.comđể hoàn thiện đề cương ôn tập cho HS khối 12.

- Ra đề thi theo hướng mở, có gắn với tình hình thời sự hiện tại ở địa phương và đất nước.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua các bài kiểm tra thường xuyên để có kế hoạch bồi dưỡng, điều chỉnh phương pháp ôn tập phù hợp hơn cho từng đối tượng học sinh trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

- Mỗi giáo viên cần có ý thức trách nhiệm cao nhất để hướng dẫn học sinh xây dựng chiến lược ôn tập hiệu quả.

Về phía học sinh

 • Có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc ôn tập của mình.
 • Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập
 • Luyện viết các dạng đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn nhiều hơn (đọc SGK, trả lời câu hỏi của giáo viên, thảo luận nhóm khi cần thiết…)

III. NỘI DUNG

 1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập cho học sinh 12 trong thời gian nghỉ (từ 04.2.2020 đến 9/2/2020)
 • GV giao bài tập cho HS tự học qua các kênh liên lạc: zalo, facebook,gmail…

- GV kiểm tra, nhận bài tập của HS, chấm điểm; nhận xét đánh giá quá trình tự học của các em

 1. Tổ chức xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh
 • TT/ nhóm trưởng thống nhất:

Mỗi GV biên soạn đề cương ôn tập theo từng phần cụ thể như sau:

Đ/c Chu Thị Quỳnh Hoa: Biên soạn đề cương ôn tập phần Thơ Việt Nam

Đ/c Hoàng Phương Thùy: Biên soạn đề cương ôn tập phần Thơ Việt Nam

Đ/c Đào Thị Châm: Biên soạn phần Kí Việt Nam

Đ/c Vũ Thị Hà: Biên soạn phần Truyện ngắn Việt Nam

Đ/c Vũ Thị Huệ: Biên soạn phần Truyện ngắn Việt Nam

 • Mỗi GV xây dựng 5 đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn theo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia năm 2019 của BGD&ĐT
 • Các đ.c chỉnh sửa, kiểm tra tính chính xác, hợp lý của đề cương và sắp xếp kiến thức từng phần theo hệ thống rồi in thành tài liệu chung ôn tập cho học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn 12 căn cứ vào nội dung kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Sở GD &ĐT Thái Nguyên, trường THPT Phú Bình để triển khai thực hiện.

Nhóm trưởng chuyên môn

 

 

Đào Thị Châm

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH

TỔ VĂN – SỬ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập thơ Mới

trong chương trình Ngữ văn lớp 11

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ vào kế hoạch số 27/KH-THPTPB ngày 03 tháng 02 năm 2020 của trường THPT Phú Bình về việc triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Nhóm Văn 11, tổ Văn – Sử trường THPT Phú Bình xây dựng chuyên đề : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập thơ mới trong chương trình Ngữ văn lớp 11” như sau:

II. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU

 1. Mục đích

Giúp giáo viên và học sinh:

- Hệ thống kiến thức cơ bản của một số bài thơ mới trong chương trình Ngữ văn 11.

- Rèn kĩ năng làm bài nghị luận văn học về các tác phẩm thơ Mới đã học.

- Tích cực trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập cho giáo viên qua từng nội dung kiến thức đã học.

2. Yêu cầu

Về phía giáo viên 11

Mỗi đ/c xây dựng một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập thơ mới trong chương trình Ngữ văn lớp 11 qua một số bài cụ thể. Sản phẩm của các đồng chí sau khi hoàn chỉnh gửi về địa chỉ gmail đ/c nhóm trưởng: vuhasn89@gmail.comđể hoàn thiện đề cương ôn tập cho HS khối 11.

Về phía học sinh

Cung cấp những kiến thức về thơ Mới qua các tác phẩm đã học trong chương trình.

Luyện viết một số dạng đề liên quan đến chuyên đề học tập

 

III. NỘI DUNG

 1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập cho học sinh 11 trong thời gian nghỉ (từ 04.2.2020 đến 9/2/2020)

- GV giao bài tập cho HS tự học qua các kênh liên lạc: zalo, facebook, gmail…

- GV kiểm tra, nhận bài tập của HS, chấm điểm; nhận xét đánh giá quá trình tự học của các em

2.Tổ chức xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh

 • Nhóm trưởng thống nhất:

Mỗi GV xây dựng một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập thơ mới trong chương trình Ngữ văn lớp 11 qua một số bài cụ thể như sau:

Đ/c Chu Thị Quỳnh Hoa và đ/c Nguyễn Hải Hà: Xây dựng một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập bài Vội vàng(Xuân Diệu)

Đ/c Vũ Hà và đ/c Dương Văn Thiệp: Xây dựng một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập bài Tràng giang (Huy Cận)

Đ/c Dương Thanh Vân và đ/c Dương Hồng Thái: Xây dựng một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập bài Đây thôn Vĩ Dạ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn 11 căn cứ vào nội dung kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Sở GD &ĐT Thái Nguyên, trường THPT Phú Bình để triển khai thực hiện.

Nhóm trưởng 11

 

 

 • Vũ Thị Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH

TỔ VĂN – SỬ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 10

Những giá trị nội dung và nghệ thuật cơ bản của Văn học trung đại Việt Nam

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ vào kế hoạch số 27/KH-THPTPB ngày 03 tháng 02 năm 2020 của trường THPT Phú Bình về việc triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Nhóm Văn 10, tổ Văn – Sử trường THPT Phú Bình xây dựng chuyên đề “Những giá trị nội dung và nghệ thuật cơ bản của Văn học trung đại Việt Namnhư sau:

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hệ thống hóa kiến thức về văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 10

- Cụ thể hóa các đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại qua từng tác phẩm mà học sinh được học trong chương trình.

- Đảm bảo sự liên tục của việc học tập, làm việc trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch viêm phổi.

- Đảm bảo sử dụng hữu ích thời gian học sinh và cán bộ không đến trường.

2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên:

+ Nhóm trưởng lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các thành viên.

+ Các thành viên làm việc theo sự phân công của nhóm trưởng và hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định(Qua các kênh (zalo, Gmai…)

- Đối với học sinh: nghiên cứu, học tập và sử dụng tài liệu chuyên đề trên trong quá trình ôn thi HSG, ôn tập thi học kì II.

III. NỘI DUNG

Các đồng chí giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn 10 thực hiện nhiệm vụ phân công như sau:

- Nghiên cứu tư liệu Sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập 1, trang 108-111, mục III và IV.

Mục III: Những đặc điểm lớn về nội dung

Mục IV.Những đặc điểm lớn về nghệ thuật (Tính quy phạm và phá vỡ tính quy phạm)

- Cụ thể hóa từng nội dung bằng các tác phẩm VHTĐ trong chương trình

- Giao bài tập cho học sinh lớp mình phụ trách qua các bài tập nhóm, kiểm tra, nhận xét đánh giá bằng các hình thức đa dạng.

 

IV. HÌNH THỨC – THỜI GIAN NỘP SẢN PHẨM

- Hình thức nộp sản phẩm: qua Gmail nhóm..

- Thời gian hoàn thành sản phẩm: 15/02/2020

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn 10 căn cứ vào nội dung kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Sở GD &ĐT Thái Nguyên, trường THPT Phú Bình để triển khai thực hiện.

 

Nhóm trưởng Ngữ văn 10

 

 

Nguyễn Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH

TỔ VĂN – SỬ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng bộ đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2019 - 2020

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ vào kế hoạch số 27/KH-THPTPB ngày 03 tháng 02 năm 2020 của trường THPT Phú Bình về việc triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Nhóm bộ môn Lịch sử 12, tổ Văn – Sử trường THPT Phú Bình xây dựng bộ đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 như sau:

II. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU

 1. Mục đích

Bộ đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 nhằm giúp các em học sinh:

- Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử 12, chương trình Lịch sử 11

( theo các chu đề bám sát đề minh họa và bộ đề chính thức THPT QG năm 2019)

- Nắm chắc kiến thức, nắm chắc cấu trúc đề thi.

- Thành thạo kĩ năng trả lời các dạng câu hỏi, các dạng đề thi THPT quốc gia

- Luyện tập các dạng đề thi thử THPT Quốc gia theo yêu cầu của bộ môn

- Tích cực trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập cho giáo viên qua từng nội dung kiến thức đã học.

2. Yêu cầu

Về phía giáo viên 12

Mỗi đ/c biên soạn 2 đề thi thử THPT Quốc gia chất lượng, chính xác (có Ma trận và hướng dẫn chấm chi tiết) theo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia năm 2019. Sản phẩm của các đồng chí sau khi hoàn chỉnh gửi về địa chỉ mail đ/c nhóm trưởng: senhonggvs@gmail.comđể hoàn thiện đề cương ôn tập cho học sinh lớp 12.

- Ra đề thi đảm bảo đủ 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao; đúng tỉ lệ các cấp độ.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua các bài kiểm tra thường xuyên để có kế hoạch bồi dưỡng, điều chỉnh phương pháp ôn tập phù hợp hơn cho từng đối tượng học sinh trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

- Mỗi giáo viên cần có ý thức trách nhiệm cao nhất để hướng dẫn học sinh xây dựng chiến lược ôn tập hiệu quả.

Về phía học sinh

 • Có ý thức trách nhiệm với công việc ôn tập của mình.
 • Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập
 • Luyện tập nhiều với các chủ đề câu hỏi TNKQ, các đề thi tham khảo

III. NỘI DUNG

 1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập cho học sinh 12 trong thời gian nghỉ (từ 04.2.2020 đến 9/2/2020)
 • Giáo viên giao bài tập cho học sinh tự học qua các kênh liên lạc: zalo, facebook, gmail…

- Giáo viên kiểm tra, nhận bài tập của học sinh, chấm điểm; nhận xét đánh giá quá trình tự học của các em

 1. Tổ chức xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh
 • TT/ nhóm trưởng thống nhất:

Mỗi giáo viên biên soạn đề cương ôn tập theo từng phần cụ thể như sau:

Đ/c Nguyễn Kim Quyên: Biên soạn đề cương ôn tập phần Lịch sử thế giới từ 1945-2000.

Đ/c Hoàng Thị Cúc: Biên soạn đề cương ôn tập phần Lịch sử Việt Nam từ 1919-1954.

Đ/c Phan Thị Sen Hồng : Biên soạn đề cương ôn tập phần Lịch sử Việt Nam từ 1954-2000.

Đ/c Phan Thị Sen Hồng : Biên soạn đề cương ôn tập phần Lịch sử lớp 11 ( theo các chủ đề bám sát đề minh họa và bộ đề chính thức THPT QG năm 2019)

- Các đồng chí giáo viên chỉnh sửa, kiểm tra tính chính xác, hợp lý của đề cương và sắp xếp kiến thức từng phần theo hệ thống rồi in thành tài liệu chung ôn tập cho học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí giáo viên dạy bộ môn Lịch sử 12 căn cứ vào nội dung kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Sở GD &ĐT Thái Nguyên, trường THPT Phú Bình để triển khai thực hiện.

Nhóm chuyên môn

 

 

Phan Thị Sen Hồng

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Hôm qua : 234
Tháng 02 : 317
Năm 2023 : 789