Tổng kết năm học 2016-2017- Tri ân, trưởng thành cho học sinh 12


Nguồn: thptphubinh.thainguyen.edu.vn