Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2016, trong khuôn khổ lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, trường THPT Chu Văn An và trường Đại học KTKT Bình Dương tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ ...