Đại hội các chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Được sự nhất trí của BCH Đảng bộ trường THPT Phú Bình trong 3 ngày11, 13,14/01/2020 các Chi bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023.