Những hình ảnh BCH Công đoàn tổ chức Vui Tết trung thu cho con GVCB nhà trường.